SOUTĚŽ: Roušky celému Česku

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA.

Děkujeme! Děkujeme, že roušky nosíte a děkujeme těm, díky kterým je nosíme my všichni. Ať už je tito hrdinové dávají zadarmo nebo je šijí za částky pokrývající jejich náklady na živobytí, jejich práce si vážíme. A chceme Vám dát příležitost jim poděkovat jinak než pěkným slovem. Jak? Sledujte náš Facebook a dozvíte se víc! 🙂

https://www.facebook.com/svetkadernictvi/

 

Pravidla soutěže „Roušky celému Česku“

I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže „Roušky celému Česku“ (dále jen „soutěž“) je „Detail – Hair style
s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Třebíčská 1678/60, PSČ594 01, IČ: 29211701, DIČ:
CZ29211701 (dále jen „organizátor soutěže“).

II. Účast v soutěži
1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně fyzické osoby nad 15 let věku.
2. Účastníci soutěže musí mít trvalé bydliště v České republice. Zaslání výhry do zahraničí
není možné.
3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
vztahu k organizátorovi soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké
osobám uvedeným v předchozí větě, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či
manželé těchto osob.
4. Účastí v soutěži dává účastník soutěže organizátorovi soutěže souhlas ke zpracovávání
osobních údajů v průběhu soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v
rozsahu nutném k tomuto účelu (jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa). Účastí
v soutěži účastník zároveň souhlasí s pravidly soutěže.

III. Průběh soutěže
1. Soutěž probíhá od 6. 4. 2020 do 15. 4. 2020 a to výhradně na facebookovém profilu
organizátora soutěže https://facebook.com/svetkadernictvi (dále jen „facebook“).
2. Principem soutěže je vložit do komentáře k soutěžnímu příspěvku fotografii roušky a
označit jejího autora. Výhra bude zaslána autorovi roušky, ne zveřejňovateli fotografie.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je sledování facebookového profilu organizátora soutěže
zveřejňovatelem fotografie.
3. Výhercem se stává organizátorem soutěže vybraný účastník, který zveřejní fotografii své
roušky, označí v komentáři jejího autora a sleduje facebookový profil organizátora. Vybráni
budou 3 výherci-autoři roušek-z nichž každý obdrží jeden dárkový balíček. O typu, obsahu a
rozdělení balíčků rozhoduje organizátor soutěže.
4. Výherce bude nejpozději do 17. 4. 2020 kontaktován přes Facebook ve zprávách.
5. Výhra bude zaslána na poštovní adresu, kterou uvede kontaktovaný autor roušky (náklady
spojené se zasláním výhry hradí organizátor soutěže). Doručovací adresa musí být v České
republice.
6. Jestliže výherce odmítne výhru převzít nebo nezareaguje na výherní zprávu do 14 dnů,
výhra připadá v pořadí dalšímu vybranému účastníkovi soutěže.

IV. Společná ustanovení
1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout, nemají
však nárok na žádnou věcnou, finanční ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je
vyloučeno.
2. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním
systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora
soutěže.
3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo
změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže
podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
4. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
5. Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti Detail – Hair style s.r.o. na adrese
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí a zde na blogu.
6. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 6. 4. 2020.

Doplnění soutěžních pravidel ke dni 16. 4. 2020.

I. Soutěž se tímto prodlužuje do 29 .4. 2020. Vítězové budou vybráni do 1. 5. 2020.

Publikováno v Soutěže

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *